SẢN PHẨM ƯA CHUỘNG

Điện thoại bàn nhân viên

Điện thoại IP Yealink SIP-T48G-Skype

Điện thoại bàn nhân viên

Điện thoại IP Yealink SIP-T48G-Skype

Điện thoại bàn nhân viên

Điện thoại IP Yealink SIP-T48G-Skype

Điện thoại bàn nhân viên

Điện thoại IP Phone Yealink SIP-T46G-Skype

TỔNG ĐÀI IP

-10%

Tổng đài IP

TỔNG ĐÀI YEASTAR S20

7.000.000 6.280.000

Tổng đài Grandstream

Tổng đài IP Grandstream UCM6102

Tổng đài Grandstream

Tổng đài IP Grandstream UCM6104

Tổng đài Grandstream

Tổng đài IP Grandstream UCM6116

Tổng đài Grandstream

Tổng đài IP Grandstream UCM6108

Điện thoại bàn lễ tân

Điện Thoại IP Phone Yealink SIP-T19 E2P

0

Điện thoại bàn lễ tân

Điện Thoại IP Phone Yealink SIP-T19 E2

1.150.000

Điện thoại hội nghị

Điện thoại VoIP Yealink SIP-VP59

Điện thoại hội nghị

Điện thoại Hội nghị Yealink CP920

Điện thoại hội nghị

Điện Thoại hội nghị Yealink CP960

Điện thoại hội nghị

Điện Thoại hội nghị Yealink CP960

Điện thoại cầm tay không dây

Điện thoại IP không dây Yealink W60P

ĐIỆN THOẠI IP